Seasonal differences in trace element concentrations and distribution in Spartina alterniflora root tissue

Huan Feng, Yu Qian, J. Kirk Cochran, Qingzhi Zhu, Christina Heilbrun, Li Li, Wen Hu, Hanfei Yan, Xiaojing Huang, Mingyuan Ge, Evgeny Nazareski, Yong S. Chu, Shinjae Yoo, Xuebin Zhang, Chang Jun Liu

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Seasonal differences in trace element concentrations and distribution in Spartina alterniflora root tissue'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences