Tectonic control of Guadalupian-Lopingian cherts in northwestern Sichuan Basin, South China

Yixin Dong, Shenglin Xu, Long Wen, Hongde Chen, Siyi Fu, Yijiang Zhong, Jiuyuan Wang, Peng Zhu, Ying Cui

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tectonic control of Guadalupian-Lopingian cherts in northwestern Sichuan Basin, South China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology